dijous, 14 de juny de 2007

I ho faran a l´ajuntament i no al Casal? "Quina barra o quina vergonya o quin cangueli"

14/06/2007 - Convocatòria de Ple per constitutir la nova Corporació

CONVOCATÒRIA
Atès que heu estat proclamat regidor electe per la Junta Electoral de Zona en les eleccions locals del dia 27 de maig de 2007, i d’acord amb allò que disposen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, us convoco a la sessió constitutiva de la nova Corporació, que tindrà lloc a la Sala de Plens el proper dissabte dia 16 de juny de 2007, a les 12 hores. Si no existís el quòrum necessari, la sessió s’entendrà convocada automàticament per a mitja hora més tard, quedant constituïda la Corporació qualsevol que fos el nombre de regidors presents.
ORDRE DEL DIA:
1.- Constitució de la nova Corporació.
2.- Elecció de l’Alcalde.

Atentament,
Maria Cabot i Gibert
Alcaldessa
Vallromanes, 13 de juny de 2007


PD:

Crec que la majoria del poble estaria d' acord amb fer la constitució del nou consistori així com els futurs plens a la sala polivalent que és de tots els vilatans( en diuen el casal infrautilitzat). Estaríem còmodes amb aire condicionat etc.
però clar al despotisme se la bufa el poble i com menys gent els vegi fent el ridícul millor. Estar davant una gran massa del poble no es beneficiós quan ets incompetent.

1 comentari:

Robbin ha dit...

De què te por, Mss Kabot?.