dimecres, 18 de juliol de 2007

aifosolif lapicinum


íxiA sé moc oh cnetne. coS nu tlucni i eh sèrpa ed al adiv la rerrac. mE tof al aicnètoperp. sloS lac rarim al aiciton la golb ed uic. òreP ah iuq melov erdnep le lep?. sÉ citètaP

( CiU + iVall sumen 474 vots, el 46,29% dels vots emesos. La representativitat d’aquest nou govern està fora de qualsevol dubte atès que suma un 12,4 % més que ERC (33,89%)

oN mena éb, òxia se aigògamed atarab

PD: The da Vinci code uncode

pensaments SIMPLES.


La filosofia és una ciència o disciplina que per mitjà de la lògica i el raonament cerca de donar una explicació de tots els coneixements possibles i del lloc que ocupa l'home en la naturalesa.El terme filosofia prové del grec "Φιλοσοφία" (philo-sophia) que significa "amor per la saviesa". La definició de saviesa pels grecs antics incloïa la virtut i el coneixement


Filosofía i la Frase

"D'una forma ja un tant més despectiva, s'utilitza aquesta paraula per referir-se a un pensament massa complicat i embolicat, o bé a alguna aparent idea tonta de caràcter més aviat subjectiu ("ves quines filosofies més extranyes et rumies!")


L’aigua que bevem x Josep Sagarra

A Vallromanes ens arriba l’aigua de la Estació de Tractament d’Aigua Potable de Cardedeu, gestionada per la empresa Aigües del Ter Llobregat.


Com a aigua de consum, s’analitza periòdicament, el passat mes de juny es va detectar en el control periòdic la presencia de
Escherichia coli a l’aigua.Continuar llegint +++