dimecres, 25 d’abril de 2007

Ple EXTRAORDINARI 25 D´abril 2007


El passat Dijous es va ajornar el ple, on el punt realment d´interès era aprovar el POUM. Defectes greus de forma i estudis previs van ser la causa. Com pot ser que en 4 dies s´hagi tingut temps de corregir una documentació i que l ´équip de govern no ha llegit?

Això es greu, i aquí teniu els punts d´avui al ple.

ORDRE DEL DIA
1.Aprovació del Pla d'Acció Ambiental
2.Aprovació provisional del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Vallromanes
3.Aprovació dels preus contradictoris i modificació del contracte del les obres de construcció del Centre Cívic.