divendres, 4 de juliol de 2008

Informació des de GEVA

El dia 10 de juliol al casal de Vallromanes hi haurà la trobada d'entitats i ciutadans interessats de la zona sobre l'Avantprojecte del Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona al Vallès (en tràmit de consultes fins el 28 de juliol).

Es fa extensiva aquesta invitació a tots els que hi puguin tenir interès .