dijous, 5 de juny de 2008

Referendum2008


S'ha escollit el Principat de Catalunya per dur a terme aquest referèndum virtual, no amb ànims de discriminar la resta de territoris dels Països Catalans,sinó per conèixer quina acceptació tindria aquest dins l'àmbit polític actual.

La participació romandrà oberta durant sis mesos, a partir del dia 25 de Maig de 2008 i fins el dia 25 de Novembre de 2008 . Es pretén donar la possibilitat de votar a totes les persones que actualment estiguin empadronades dins del Principat de Catalunya.

Un cop acabat el període de votació, es publicaran els resultats obtinguts i seran enviats a l’administració per tal d’obrir un debat seriós sobre aquesta matèria.

Aquest projecte surt de la iniciativa privada i, per tant, no hi ha la presencia de cap partit polític ni cap entitat. Els responsables d’aquest projecte es comprometen a no difondre les dades personals.