dimarts, 12 de febrer de 2008

ban d'alcaldia x Josep Sagarra


Les conques del Ter i del Llobregat han entrat en situació d’excepcionalitat 2 per dèficit de volum embassat a causa de l’escassetat de pluges. En aquesta situació queda prohibit destinar aigua potable per a la pràctica d’aquells usos que no siguin l’abastament domèstic.

Per tant, i amb caràcter no exhaustiu, es relacionen a continuació les pràctiques que no poden usar aigua apta per al consum humà de les xarxes d’abastament:

1. Reg de jardins, prats, horts, zones verdes i esportives, de caràcter públic o privat.
2. Reg o aigualeig de vials, carrers, sendes i voreres, de caràcter públic o privat.
3. Emplenament de piscines, estanys i fonts, privats o públics.
4. Fonts de consum humà que no disposin d’elements automàtics de tancament.
5. Rentat de mànega de tota mena de vehicles exceptuant l’efectuat per una empresa dedicada a aquesta activitat.

L’Alcaldessa,

Maria Cabot i Gibert
Vallromanes, 6 de febrer de 2008

Fins aquí el ban.
Ara la pregunta. On es l’ordenança de l’aigua?

El govern de CIU e Ivall no va voler debatre l’ordenança de l’aigua presentada a debat per MésXVallromanes Esquerra. L’ordenança es fonamentava en el model tipus elaborat per la Xarxa de Municipis per la Sostenibilitat. Segons recomana l'Agenda 21 aprovada per CIU e Ivall. No valen voler aprovar-la dient que per exemple es parla d’hotels. (hotels previstos al seu POUM).

I a sobre tenen la barra de dir que en faran una pròpia. (Com l’assemblea del POUM suposo).
A quines coses ens acostumen...