divendres, 11 de maig de 2007

Nota de premsa desde MxV-ERC

Un altre Ple Extraordinari polèmic a Vallromanes

A poc menys de quatre hores de començar la campanya electoral per a les eleccions municipals, a Vallromanes es va celebrar el segon Ple extraordinari dels darrers 15 dies (el primer, per aprovar un POUM polèmic, sense la informació pública a què el mateix programa de participació ciutadana estableix). En aquest cas, el motiu era només, aprovar l’expedient de contractació i convocatòria de venda de dues parcel·les, per valor de sortida de 696.000 euros.

La regidora de MésxVallromanes-Esquerra, Violant Mascaró, va qüestionar que aquest tema sigui objecte de punt únic en un ple ordinari si no és que es vol, escurçant els períodes al màxim, poder adjudicar les parcel·les abans de la constitució del nou ajuntament que sorgeixi de les urnes, fet que passarà el dissabte 14 de juny. També va fer el prec que no es publiqui aquest concurs fins que el Departament de Governació hagi emès l’informe previ i preceptiu. L’alcaldessa va manifestar la seva voluntat d’agilitar al màxim els terminis i es va defensar dient que el procediment d’aquesta venda és legal.

MésxVallromanes, que ja va demanar en el darrer Ple que, per tal de donar una imatge política transparent en unes dates tan pròximes a les eleccions, no s’aprovés el PUOM sense els actes d’informació que li faltaven, es lamenta que l’alcaldessa Maria Cabot (CiU) continuï donant mostres d’aquesta manera de fer gens consensuada i poc convincent.

En el cas concret de les parcel·les que es venen, res no justifica un ple extraordinari perquè no es tracta d’un fet ben ordinari, en què els guanys de la venda s’hauran d’invertir en l’habitatge protegit que ara mateix no està previst al planejament i que s’haurà de començar a fer realitat un cop Urbanisme aprovi el POUM aprovat el mes passat. Només ho justificaria intentar afavorir algun licitador. MésxVallromanes ja ha manifestat la seva intenció, si és decisiva en el nou ajuntament que sorgeixi de les urnes, de demanar el retorn del POUM i modificar –ne aspectes importants, com són els pisos a l’actual camp de futbol i el gran nombre d’habitatges que l’equip de govern (CIU, PSC IVall) volen fer a Vallromanes.


Vallromanes, 11 de maig de 2007