dilluns, 12 de novembre de 2007

Balú II

Capítulo IV

De los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos

Artículo 337 (Modificado)

Los que maltrataren con ensañamiento e injustificadamente a animales domésticos causándoles la muerte o provocándoles lesiones que produzcan un grave menoscabo físico serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.

diumenge, 11 de novembre de 2007

Balú

Han mort Balú, el Gos d'en Jordi Gomara un, Vallromani, Vallromanec i Vallromanes conscienciat amb al bé al territori i les persones. L'arma ha estat un calibre 22. Munició molt usual ja que el seu us és tan esportiu (tir Olímpic) com la caça ( abans una forma de subsistència i avui en diuen un esport ). Bé, l'autor dels fets practica un d'aquests esports o potser no, i tan sols esta tocat del bolet i és necessària una actuació immediata i retirar-li l'arma abans no comenci a passejar pel poble estil Clint Eastwood, això si, amb respecte a l'actor . Sols espero que es faci justícia i donar ànims al nostre company Jordi.